KPSS'de Özel koşullardan 7326 kodunun anlamı

Kpss, 7326 Özel Koşul
KPSS 2013-1 tercih klavuzunda özel koşullarda yer alan 7326 Özel Koşulun açıklaması şöyle:

2.8. MALİYE BAKANLIĞI
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin
“Çalışma şartı” başlıklı 39’uncu maddesinde; “18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda söz konusu
Yönetmeliğin 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara atananlar ile bu
Yönetmeliğin 41’inci maddesi uyarınca Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin
bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli
sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların
kurum içi nakilleri yapılmaz.” hükmü yer almakta olup, Maliye Bakanlığının B grubu kadrolarınıtercih edecek adayların, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen 2 yıl görev yapma 
zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

0 yorum:

Yorum Gönder

+