KPSS tercihlerinde 7324 Özel şartının anlamı nedir?

KPSS tercihlerini yaparken memur adaylarının karşılaştığı 7324 - (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü) özel koşul ne anlatmak istiyor?

Araştırmalarımız sonucu aşağıdaki bilgiye ulaştık.
2.13. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün söz konusu pozisyonları tercih edecek
adayların yapacakları görevlere ilişkin açıklamalar şunlardır;
Memur pozisyonları için;
-Söz konusu “memur” pozisyonları tercih edecek adaylar “tartı memuru” olarak
çalışacaklardır.
-TMO işyerine gelen ve giden traktör, kamyon, tır ve treyler gibi ürün yüklü vasıtaların boş-
dolu tartısı yapıldığından, ana hizmet binasının dışında kantar binalarında çalışırlar.
-Bu binalar, TMO’nun iştigal alanına giren hububatın hasat dönemlerinde geçici olarak
açılabilecek alım merkezlerinde olabildiği gibi, üçüncü şahıslardan kiralanan kantar binalarında da
olabilir.
-Bazı durumlarda işyeri personel sayılarına bağlı olarak satış, sevk ve tesellüm işlemlerinde
bir merkezde yalnız görev yapabilirler.

Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular olup,
bu noktalarda sadece depo memuru veya depo teknisyeni ile birlikte çalışabilirler.
Ambar Memuru pozisyonları için;
-Söz konusu pozisyonları tercih edecek adaylar “Ambar memuru” olarak çalışacaklardır.
-Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle her türlü alet, cihaz ve malzemeyi özelliğine göre
sayarak, ölçerek veya tartılmasında hazır bulunarak teslim almak ve teslim etmek,
-Depolarda mevcut ürün ve malzemenin periyodik sayımlarını, giriş-çıkışlarını yaptırmak,
işyeri döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini
sağlamak, kayıtları muhasebe kayıtları ile sık sık kontrol ederek mutabakatını sağlamak, boşalan
depolardaki tartıya ve sayıma dayalı meydana gelen fazlalık ve noksanlıkları tespit etmek, münakale
ve diğer işleri yapmak,
-Sorumluluğuna verilen her türlü depoda bulunan zimmetindeki ürünlerden yapılacak; alım,
satış, sevk, tesellüm, periyodik kontroller, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası
nakil, her türlü ilaçlama, eleme, temizleme ve benzeri ürün hareketlerini, ilgili işyeri personeliyle
gerekli işbirliğini kurarak gerçekleştirmek, gibi işler görev sahası kapsamındadır.
-Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular olup,
bu noktalarda kurumun diğer personeli ile birlikte çalışabilirler.

1 yorum: Leave Your Comments

  1. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAYANLARIN ÇALIŞMASI UYGUN MUDUR? BUNUNLA İLGİLİ HERHANGİ BİR BİLGİ YOK AMA..

    YanıtlaSil

+