Latest From My Blog

ÖSYM, 2017 sınav takvimi yayımladı

ÖSYM'nin yapacağı sınavlar için 2017 sınav takvimi yayımlandı.

ÖSYM'nin yapacağı sınavlar için 2017 sınav takvimi yayımlandı. Yayımlanan takvime göre KPSS A grubu öğretmenlik ve Genel Kültür-Genel Yenetek sınavları 21 ila 28 Mayıs'ta, KPSS Alan Bilgisi (Öğretmenlik) Sınavı da 16 Temmuz'da yapılacak.

Resimlerin büyütmek için üzerine tıklayın
* Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.
** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.
*** Adayların DHBT'ye girmek için başvuru yapmadan önce öğrenim düzeyine uygun olarak KPSS başvurusu yapmaları gerekmektedir. DHBT'ye gireceği öğrenim düzeyinde KPSS başvurusunu yapmayan adayların DHBT'ye başvuruları sistem tarafından engellenecektir.
**** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ile Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları (e-ALES), ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23:59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

www.kamu24.net

2017 Engellilik vergi indirim tutarları açıklandı

Engelli çalışanların maaşlarına uygulanan 2017 Engellilik vergi indirimi tutarları açıklandı..

Maliye Bakanlığı yayınladığı 27 Aralık 2016 salı, Resmi Gazete Sayı : 29931 tebliğinde 2017 Takvim yılında uygulanmak üzere engellilerin vergi hesaplamalarında uygulanmak üzere 2017 Engellilik vergi indirim tutarlarını açıkladı.

Buna göre 2017 Yılında aşağıdaki şekilde uygulanacak.

1.3. Engellilik İndirimi Tutarları
c) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;
- Birinci derece engelliler için 900 TL,
- İkinci derece engelliler için 470 TL,
- Üçüncü derece engelliler için 210 TL,

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 900 TL,
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 470 TL,
III. Derece engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 210 TL,
olarak belirlendi.

Yukarıdaki bilgiler ışığında 2017 yılı için sadece 2.derece engellilerin vergi indirim tutarı artmış diğer engelli gruplarında herhangi bir artış olmamıştır.

 www.engellilerdunyasi.com

Üç milyon 500 bin aday KPSS'ye girdi, 54 kadro açıldı

2016 KPSS Ortaöğretim sınavına 3,5 milyon aday girdi. ÖSYM sınav görevlisi bulamadığı için tedirgin oldu. ama açılan kadro sayısı sadece 54 oldu.

2016/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alan kadro sayısı, genel olarak 2014 ve 2015 yılının ikinci tercih yerleştirmelerinde açılan kadro sayısından çok farklı değil.
Sadece ortaöğretim düzeyinde 3,5 milyon aday sınava girmiş olmasına rağmen, 2001 kodundan yani sadece "Herhangi bir ortaöğretim bölümünden mezun olma" şartı arayan kadro sayısı 54 oldu.
3001 kodundan yani "Herhangi bir önlisans bölümünden mezun olma" şartı arayan kadro sayısı 62
4001 kodundan yani "Herhangi bir lisans bölümünden mezun olma" şartı arayan kadro sayısı 145 oldu
2017 yılındaki tablo da çok parlak olmayacaktır. 5 bin memur, 60 bin sözleşmeli statüde öğretmen, sağlık personeli ve içişleri personeli alınacaktır.
Devletimizin, özellikle de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun, KPSS'ye giren aday sayısı ile açılan kadro sayısını analiz ederek, bir çözüm geliştirmesi gerekmektedir.
Bu önemli bir sosyal sorundur.
Görmezden gelinerek sorunun ötelenmesinin bir siyasi karşılığı olur.
Mehmet Müezzinoğlu'nun bu konuda Başbakanı ve Cumhurbaşkanını bilgilendirmeli ve bir tedbir alınmalıdır.
Bizim önerimiz, karmakarışık bir şekilde devam eden personel alım süreçlerininin tek elden, objektif bir şekilde ve merkezi olarak yapılmasıdır.

2016 KPSS Ortaöğretim sınav soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, 2016 KPSS Ortaöğretim sınav soru ve cevaplarını yayımladı

2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının Yayımlanması
DUYURU
(20 Kasım 2016)
2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının Yayımlanması
20 Kasım 2016 tarihinde uygulanan 2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına, 20 Kasım 2016 tarihinde saat 13:00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.
2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyinde kullanılan sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sorulara, ÖSYM'nin aşağıdaki internet sitesinden ulaşılabilir.
2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı TIKLAYIN

KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, 2016 KPSS Ortaöğretim giriş belgelerini yayımladı.

DUYURU
(10 Kasım 2016)

2016-KPSS Ortaöğretim: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

20 Kasım 2016 tarihinde saat 10:00’da uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016 KPSS-Ortaöğretim) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden edineceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

-Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.  Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaportunu yanlarında bulundurmaları zorunludur.

ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. !

Adayların kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir. Fotokopi belge vb. kabul edilmez. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.  Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

KPSS 2016/7 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2016/7 (Sağlık Bakanlığı) tercih sonuçları açıklandı.

DUYURU
(7 Kasım 2016)
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2016/7): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması
KPSS-2016/7 Tercih Kılavuzunda yer alan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 7 Kasım 2016 tarihinde saat 16:50’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2016/7 Yerleştirme Sonuçları için TIKLAYIN

KPSS-2016/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Açıköğretim Sisteminde Engelli öğrenciler için yapılacak düzenlemeler

Anadolu Üniversitesi yayınladığı e-bültende, Açık Öğretim yoluyla Eğitim gören öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Açıköğretim Sistemi, engelli öğrencilerinin dezavantajlarını azaltmaya devam ediyor. Yıllardır engelli öğrencilere özel olarak uygulanan sınavlar ile yaratılan fark, yeni yönerge ile daha da geliştiriliyor.

Açıköğretim Sisteminde engelli öğrenciler için en iyi öğrenme koşullarının yaratılması için günümüz teknolojilerinden de yararlanılarak her geçen gün yeni öğretim materyalleri hazırlanıyor ve var olan materyaller güncelleniyor. Bu çalışmalar kapsamında, merkez büro ve konu hakkında uzmanlardan oluşan bir komisyon tarafından, engelli bireylere yönelik sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla, engelli öğrencilerden gelen talepler değerlendirilecek ve engelli öğrencilerin başarısız oldukları dersler ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Buna göre, özellikle görme ve işitme engelli öğrencilerin engeli ile doğrudan ilgili olup zorlandığı dersler için önce uyarlama yoluna gidilmesi uyarlamanın yapılamaması durumunda ise bu derslerin eşdeğer birer ders ile eşleştirilerek engelli öğrenciler için uygulanması, eşleştirme işlemlerine de 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde başlanması planlanıyor. Görme ve işitme engel bilgisini raporlandıran ve bu bilgisi sistem dâhilinde bulunan öğrenciler, ilan edilecek tarihler arasında engelleri nedeniyle zorlandıkları dersler için öğrenci otomasyonundan başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Engel bilgisi sistemde henüz bulunmayan veya sistemdekiyle farklı bir engel durumu bulunan öğrencilerin ise bulundukları şehirdeki Açıköğretim Sistemi bürolarına başvurmaları gerekiyor. Konuya ilişkin duyuru, atılması gereken adımlar ve güncellemeler, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim bağlantısında “duyurular” sekmesi altından takip edilebilecek.

kamu24.net

Yüksek lisanstan atılma bu yıl başlıyor

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE ATILMA UYGULAMASI BU DÖNEMDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Bilindiği üzere, "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu yönetmelikle yapılan düzenlemeler sonucunda;
1-Tezli yüksek lisans programını bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyılda ders dönemini, en çok altı yarıyılda ise tezi tamamlayamayanların,
2-Tezsiz yüksek lisans programını bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyılda tamamlayamayanların,
3-Doktora programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden dört yarıyılda ders dönemini, lisans derecesi ile kabul edilenlerden ise altı yarıyılda ders dönemini, ayrıca bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak üzere tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın on iki yarıyılda; lisans derecesi ile kabul edilenlerden de on dört yarıyılda bitiremeyenlerin,
İLİŞİKLERİ KESİLECEKTİR.
Diğer taraftan, ilgili yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde; "Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren başlar." hükmü yer almaktadır.
YÖK tarafından üniversitelere gönderilen ve aşağıda yer alan yazıda; "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin Geçici 1 inci maddesi gereği halen kayıtlı olan öğrencilerin daha önce geçirdikleri süreler dikkate alınmadan yönetmelikte belirlenen azami sürelerin yeniden başladığı ve azami sürelerin başlangıç tarihinin ise "2016-2017 akademik yılı güz yarıyılı" olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
Sonuç olarak, bu dönemden itibaren (2016-2017 güz) yönetmelikte belirtilen süreler zarfında ders veya tez aşamalarını başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri kesilecektir.
Yavuz Selim KAPLAN


Kuveyt Türk Bankası 200 Personel Alacak

Kuveyt  Türk Bankası 200 Personel alım İlanı
Pozisyon : 200 TAKIM ARKADAŞI ARIYORUZ
Referans Kodu : KT2002016
İş Tanımı
Kuveyt Türk Büyümeye Devam Ediyor…

Finans sektörüne yeni bir soluk ve alternatif getirmeyi amaçlayarak 1989 yılında kurulmuş olan Kuveyt Türk, her geçen gün artan performansı ve genişleyen şube ağı ile Katılım Bankaları arasında lider ve faizsiz bankacılık alanında kaliteyi ve yenilikleri belirleyen bir kurum konumuna yerleşmiştir.

Mevcut pozisyonunu daha da yukarılara taşıyarak Türkiye'nin önde gelen bankaları arasında yer alan Kuveyt Türk, büyümesini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecektir. Bu kapsamda 2017 yılında açılacak şubelerimizde ve Genel Müdürlük birimlerimizde istihdam edilmek üzere; (tecrübeli veya yetiştirilmek üzere) 200 yeni takım arkadaşı arıyoruz.

Aranan Nitelikler
Kimi Arıyoruz?

Üniversitelerin örgün öğretim yapan, 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler veya Mühendislik(İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği)fakültelerinden mezun, (Bu fakülteler dışında İstatistik ve Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) bölüm mezunları da değerlendirme sürecine dahil olabilirler.)

Faizsiz Bankacılık alanında çalışmaya istekli,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az iki yıl tecilli,

Müşteri ve Başarı Odaklı,

Takım çalışmasına yatkın,

Etkin iletişim becerilerine sahip,

Planlama ve Organizasyon becerisi yüksek,

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş,

Proje yönetimine ve ekip çalışmasına yatkın,

Müşteri odaklı çalışabilen,

İkna kabiliyeti yüksek,

Kendine güvenen,

 Adaylar tercih edilecektir.

Son Başvuru: 14 Kasım 2016
Yayın Tarihi : 30.09.2016
Şehir / Ülke : Türkiye
Başvurular için www.katilbize.com internet adresinden yapılacak.

Asgari Ücret Vergi dilimi sorunu çözüldü mü?

Asgari ücrette 2016 Eylül itibariyle vergi diliminden dolayı düşüş yaşanacak mı?

Soru: Merhaba. Asgari ücretten maaş alıyorum. şu an eylül 2016 maaşlarını bekliyoruz. maliye bakanı asgari ücrette vergi diliminin % 15'den % 20'ye çıkmasından dolayı asgari ücrette yaşanacak düşüşlere karşı asgari geçim indiriminde düzenleme yaparak asgari ücretin düşmeyeceğini söylemişti. bu konuda güncel resmi tebliğ yazı yayınlandı mı? eylül asgari ücret maaşımız düşecek mi?
Cevap: çalışma bakanlığı sitesinde yapılan asgari ücret hesaplamalarında baktığımızda henüz bir değişiklik yapılmadığı, asgari geçim indiriminin aynı kaldığını görmekteyiz.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
01.01.2016 - 31.12.2016
ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK PRİMİ % 14 230,58
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47
GELİR VERGİSİ MATRAHI: 1399,95
KESİLEN VERGİ : 209,99
GELİR VERGİSİ %15 (*) 86,46
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 123,53
DAMGA VERGİSİ % 0,759 12,50
KESİNTİLER TOPLAMI 346,01
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.300,99

2016 YILI VERGİ DİLİMLERİ
12.600 TL'ye kadar % 15
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası % 20
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası % 27
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret
gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası % 35

Yukarıdaki bilgiler ışığında asgari ücretin gelir vergisi matrahı 1399,95 TL'dir. Bu rakamı Eylül ayı dahil şimdiye kadar geçen 9 ay ile çarptığımızda 9 / 1399,95 = 12599,55 TL olarak dokuz aylık toplam gelir vergisi matrahı hesaplanmaktadır. Yukarıda vergi dilimine baktığımızda asgari ücret 2016 eylül itibariyle 12600,00 TL %15'lik vergi diliminin çok az bir miktar altında kaldığından yine asgari ücrete hesaplanan gelir vergisi % 15 orandan dikkate alınmaktadır. Gelir vergisi Matrahları toplamı önümüzdeki ay yani ekim 2016 itibariyle % 20'lik dilime denk gelecektir. Dolayısıyla ekim ayından itibaren asgari ücrette düşüş yaşanacaktır.

Kamudan haberler - Kamu24.net

2016 Ekim ayı Evde Bakım Parası Yatan iller

2016 Ekim ayı evde bakım maaşı-parası yatan iller konu başlığımıza hoş geldiniz.

Bu başlıkta 2016 Ekim ayında evde bakım maaşlarının hangi illerde yattığını takip edeceğiz. Evde bakım maaşları yattıkça bu başlık altına ekleyeceğiz.Ayrıca üyelerin günlük olarak yatan illeri yazdığı engelsizdunyam.org forum sitesi ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret linki 2016 Ekim evde bakım maaş yatan iller için TIKLAYIN

2016 Ekim Ayı Evde Bakım Maaşı Yatan iller listesi:
1-

Meclis'te 'F' klavye' şartı kaldırıldı

Meclis'te milletvekillerine dağıtılacak dizüstü bilgisayarlar FETÖ soruşturmasına takıldı. Bilgisayarların dağıtımı da yeni yasama yılına kaldı. Nedeni ise FETÖ soruşturması. Bilgisayarların yeni dönemde dağıtılacağı ve dağıtılacak bilgisayarlarda daha önce konulan 'F' klavye şartının da kaldırıldığı öğrenildi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman ocak ayında milletvekillerine gönderdiği mektupla notbook müjdesini bizzat kendisi vermişti. Ama aylar geçti, bilgisayarlardan bir haber çıkmadı. Bu gecikmeyi merak eden milletvekilleri konuyu araştırınca bilgisayarları temin edecek firmanın FETÖ soruşturmasına takıldığı yanıtını aldı.

Habertürk TV'den Sibel Erdem'in haberine göre, Meclis yetkilileri, dizüstü bilgisayarların dağıtımını yapacak firmanın FETÖ soruşturmasına takıldığı için bilgisayarların dağıtılmasının bir süre daha gecikeceğini söyledi.

Meclis kaynakları, daha önce yapılan ihalenin iptal edildiğini ancak yeni yasama yılında milletvekillerine dizistü bilgisayarlarını dağıtmak için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

F KLAVYE ŞARTI DA KALKTI

Bu arada dağıtılacak dizistü bilgisayarlar için önceden şart koşulan "F klavye" şartı da kaldırıldı. İsteyen artık "Q klavye" de tercih edebilecek.

haberturk.com

General Mobile 5 Plus dokunmatik sorunu çözümü

 General Mobile 5 Plus 
GM 5 dokunmatik sorunu nasıl çözülür?
Soru: General mobile 5 plus telefon aldım. dokunmatiğinde mesaj yazarken kelimeleri yazamıyorum fazla, anlamsız yada eksik kelimeler çıkıyor, yavaş hareket ediyor ayrıca menülerde gezerken kendi başına dokunuyor dolaşıyor. bu neden oluyor acaba sorun dokunmatik ekranın üzerine kırılmaz cam çektirmiştim ondan olabilirmi?
bu sorunlar neden kaynaklanır, gm 5 dokunmatik sorunu nasıl çözülür, telefonu iade etsem olurmu?

Cevap:
GM 5 Dokunmatik sorunu çözümü:
Klavye sorunu için cep telefonunuzda sırasıyla
Ayarlar> Erişilebilirlik > dokunma ve basılı tutma süresi > Uzun olarak seçip birde öyle mesaj yazmaya, menülerde dolaşmaya çalışın bakalım sorunun düzelmesi lazımdır.

Kendi başına dolaşma sorunu için başka bir çözüm Dokunmatiğin üzerine çektirdiğiniz kırılmaz cam kendi başına dolaşma gibi sorunlara neden oluyordur. onu kaldırıp bir daha aynı sorun oluyor mu bakın.

Kaynak: GM 5 dokunmatik sorunu nasıl çözülür?

TDK, kesme işareti kullanımında değişiklik yaptı

Türk Dil Kurumu (TDK), kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir değişikliğe gitti.

Buna göre kesme işaretinin kullanım alanı sınırlandırıldı; artık kurum ve kuruluş adlarının sonuna kesme işareti konulmayacak.

Örneğin bir kurum adı olan "Başbakanlık" isminden sonra gelen takılar kesme işareti ile ayrılıyordu. Yeni düzenleme ile bu dil kuralı ortadan kalktı.

HaberTürk'ün aktardığına göre, artık kurum ve kuruluş adlarından sonra gelen tüm takılar birleşik yazılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan TDK yetkilileri de, "Kesme işaretini kurum ve kuruluş adlarından kaldırdık. Türkiye Büyük Millet Meclisine, Başbakanlığa, Bakanlar Kurulunun, Türk Dil Kurumuna, Mavi Köşe Bakkaliyesinden gibi..." dedi.

Özel isimler kapsam dışı

Ancak düzenleme özel isimleri ve kısaltmaları kapsamıyor.

Yani şehir adı, insan ismi ya da özel bir kurum adının kısaltması bu düzenleme dahilinde değil.

Özel isimler ve kısaltmalardan sonra gelen takılar kesme işareti ile ayrılacak.

"Ahmet'in", "Kırıkkale'nin" gibi özel isimlerde üsten ayırmanın kullanıldığını kaydeden TDK yetkilileri de, "TBMM", "TOBB" gibi kısaltmalarda kullanımı sürecek olan kesme işaretinin güncellenen halinin yazım kılavuzuna ve internete de konulduğunu dile getirdi.

Eski hali - Yeni hali

Başbakanlık'ta - Başbakanlıkta

Bakanlar Kurulu'nda - Bakanlar Kurulunda

www.haberturk.com

KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2016/5 KPSS Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı

DUYURU
(27 Eylül 2016)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2016/5):
Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam istihdam edeceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2016/5 Tercih Kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup yerleştirme sonuçları 27 Eylül 2016 günü saat 15.10’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te verilmiştir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2016/5 Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN
KPSS-2016/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

+